پرسشنامه تعارضات سازمانی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه تعارضات سازمانی

این پرسشنامه ابزاری مفید برای سنجش تعارضات درون سازمانی می باشد.

پرسشنامه تعارضات سازمانی در سه بعد میزان تعارضات سازمانی اندازه گیری می کند، که عبارتند از:

  • تعارض مرئوس
  • تعارض با رئیس
  • تعارض با همردیفان 

تعارضات سازمانی

این پرسشنامه دارای 9 سوال است و جواب هر سوال به صورت لیکرت پنج درجه ای از خیلی به ندرت تا خیلی وقتها می باشد.

پرسشنامه تعارضات سازمانی دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه تعارضات سازمانی چیست؟

این پرسشنامه تعارضات درون سازمانی را از سه بعد مورد سنجش قرار می دهد.

آیا این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است؟

بله، این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی می باشد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام