پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (osipow)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه استرس شغلی (osipow)

این پرسشنامه در سال 1987 توسط اسیپو و اسپوکان ساخته شده است.

پرسشنامه OSIPOW به سنجش میزان استرس شغلی افراد در شش بعد زیر می پردازد:

  • بارکاری نقش: وضعیت شخص نسبت به تقاضاهای محیط کار
  • بی کفایتی نقش: نماسب میزان مهارت، تحصیلات، ویژگی های فردی متناسب با نیازهای محیط کار
  • دوگانگی نقش: آگاهی فرد از اولویت های محیط کار و معیارهای ارزشیابی
  • محدوده نقش: تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کاری و نقش که از او در محیط کار انتظار می رود، ارزیابی می کند.
  • مسئولیت: احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار
  • محیط فیزیکی: شرایط نامناسب فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن است.

این پرسشنامه دارای 60 سوال است و جواب هر سوال به صورت لیکرت پنج درجه ای از هیچگاه تا بیشتر اوقات می باشد.

همچنین پرسشنامه استرس شغلی اسیپو دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو (osipow) چیست؟

این پرسشنامه در شش بعد مختلف میزان استرس شغلی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام