پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ) 

این پرسشنامه در سال 1990 توسط زینبارگ و بارلو تدوین شد.

پرسشنامه PSWQ ابزاری است جهت سنجش میزان نگرانی افراد.

نگرانی

این پرسشنامه دارای 16 سوال است که پنج جواب به صورت درجه ای از به هیچ وجه در مورد من صادق نیست تا بسیار زیاد در مورد من صادق است، می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای ویژگی های مطلوب روان سنجی است.

همچنین پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ) دارای روایی و اعتبار نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ) چیست؟

این پرسشنامه میزان نگرانی افراد را اندازه گیری می کند.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام