پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

این پرسشنامه جهت سنجش میزان تمایل افراد به برنامه ریزی پرداخته است.

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی دارای 10 سوال است که جواب هر سوال به صورت بله و خیر می باشد.

برنامه ریزی

اگر شخص در این پرسشنامه نمره بالا بگیرد به منزله ی این است که شخص یک برنامه ریز فعال است و اگر نمره پایین بگیرد به منزله ی این است که شخص یک برنامه ریز منفعل است.

پنج سوال اول این پرسشنامه به امتیاز شما نسبت به برنامه ریزی شخصیتان می پردازد و پنج سوال دوم این پرسشنامه به برنامه ریزی کاری شما می پردازد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

هدف پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی چیست؟

این ابزار سنجش برای كمك به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نحوه نمره گذاری و تفسیر است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام