پرسشنامه آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

این پرسشنامه در سال 1992 توسط وید و بوچر ساخته شده است.

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد به میزان تمایل افراد به اعتیاد در دو بعد زیر می پردازد.

آمادگی فعال: مربوط به رفتارهای ضداجتماعی، میل به مصرف مواد، نگرش مثبت به مواد، افسردگی و هیجان خواهی می باشد.

آمادگی منفعل: بیشترین ماده ها مربوط به عدم ابراز وجود و افسردگی می باشد.

همچنین می توانید برای آگاهی از اینکه دارای افسردگی هستید یا خیر، پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند (BDI-II) را انجام دهید.

اعتیاد

این پرسشنامه دارای 41 سوال است جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا نادرست تا کاملا درست می باشد.

همچنین پنج سوال این پرسشنامه دروغ سنج است.

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد دارای روایی و اعتبار نیز می باشد.

 
 

 

 

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد چیست؟

این پرسشنامه به ارزیابی آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد می پردازد.

آیا این پرسشنامه دارای هنجاریابی است؟

بله، این پرسشنامه دارای هنجاریابی ایرانی نیز می باشد.

آیا پرسشنامه آمادگی به اعتیاد دروغ سنج دارد؟

بله، 5 سوال از 41 سوال این پرسشنامه، دروغ سنج هستند.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام