پرسشنامه برنامه‌ های بهبود بهره وری
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه برنامه‌ های بهبود بهره وری

این پرسشنامه میزان مفید بودن و کارآیی برنامه های اجرا شده در یک سازمان یا شرکت را می سنجد.

موفقیت کاری

پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری دارای 10 سوال است که جواب هر سوال دارای سه گزینه متفاوت است.

این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه برنامه‌ های بهبود بهره وری چیست؟

این پرسشنامه میزان مفید بودن برنامه های اجرایی در یک سازمان را مورد بررسی قرار می دهد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام