پرسشنامه زمینه یابی خود ادراکی پی ریت و منداگلیو (PMSPS)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه زمینه یابی خود ادراکی پی ریت و منداگلیو (PMSPS)

این پرسشنامه در سال 1994 توسط پی ریت و منداگلیو ساخته و در سال 1996 مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

خودپنداره کودکان

پرسشنامه PMSPS به سنجش پنج بعد:

  • خودپنداره تحصیلی: اسنادات فرد نسبت به خود در زمینه امور و مسایل تحصیلی.
  • خودپنداره اجتماعی: اسنادات فرد در زمینه روابط اجتماعی و کنش متقابل با دیگران.
  • خودپنداره ظاهر جسمانی: اسنادات یا احساس فرد در زمینه ی خود جسمانی.
  • خودپنداره ورزشی: اسنادات فرد در زمینه ی بازی ها و ورزش ها.
  • خودپنداره صداقت: اسنادات فرد در زمینه اعتماد دیگران نسبت به خود.

در کودکان دبستانی می پردازد.

این پرسشنامه دارای 30 سوال است که جواب هر سوال به صورت لیکرت چهار درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف است.

همچنین پرسشنامه زمینه یابی خود ادراکی پی ریت و منداگلیو دارای روایی و اعتبار است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه زمینه یابی خود ادراکی پی ریت و منداگلیو (PMSPS) چه کاربردی دارد؟

این پرسشنامه به سنجش خودپنداره تحصیلی، خودپنداره اجتماعی، خودپنداره ظاهر جسمانی، خودپنداره ورزشی، خودپنداره صداقت در کودکان می پردازد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام