پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12)
 • توضیحات محصول
 • دیدگاه ها (0)
 • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12)

این پرسشنامه در سال 1996 توسط وار، کاسینسکی و کلر ساخته شد.

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) به بررسی کیفیت زندگی در ابعاد مختلف می پردازد که این ابعاد عبارتند از:

 • ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 • ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 • ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 • درد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 • ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎعی
 • ﻧﺸﺎط
 • اﻧﺮژي ﺣﯿﺎﺗﯽ
 • ﺳﻼﻣﺖ روان

سلامتی

این پرسشنامه دارای 12 سوال است و جواب هر سوال متفاوت است.

همچنین این پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) می باشد.

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) دارای روایی و اعتبار است.

یک فایل مقاله نیز ضمیمه ی پرسشنامه شده است.

 
 

 

 

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

آیا این پرسشنامه مقاله دارد؟

بله، پرسشنامه ی حاضر دارای یک مقاله است.

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) چه ویژگی هایی دارد؟

این پرسشنامه دارای روایی، اعتبار، نمره گذاری و تفسیر و مقاله می باشد.

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) به چه دردی می خورد؟

این پرسشنامه به بررسی میزان کیفیت زندگی شما در ابعاد مختلف از جمله: ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، درد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎعی، ﻧﺸﺎط، اﻧﺮژي ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻼﻣﺖ روان می پردازد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام