پرسشنامه محقق ساخته حاشیه نشینی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

حاشیه نشینان چه کسانی هستند؟

به کسانی حاشیه نشین می گویند که در حاشیه شهرها و سکونت گاهایی که وضعیت نامناسب دارند زندگی می کنند این افراد معمولا حرفه ی خاصی برای اشتغال به کار در شهرها ندارند و عواملی چون اعتیاد، فقر، بیکاری و … گریبان گیر آنها می شود.

معرفی پرسشنامه محقق ساخته حاشیه نشینی

این پرسشنامه به منظور سنجش عوامل موثر بر حاشیه نشینی ساخته شده است و در چهار مولفه ی زیر به سنجش می پردازد:

  • جاذبه های اجتماعی- فرهنگی
  • پایگاه اجتماعی- اقتصادی
  • محرومیت نسبی
  • دافعه های اجتماعی- فرهنگ

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه محقق ساخته حاشیه نشینی چیست؟

پرسشنامه محقق ساخته حاشیه نشینی، به بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی افراد در چهار می پردازد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

حاشیه نشینان چه کسانی هستند؟

به کسانی حاشیه نشین می گویند که در حاشیه شهرها و سکونت گاهایی که وضعیت نامناسب دارند زندگی می کنند این افراد معمولا حرفه ی خاصی برای اشتغال به کار در شهرها ندارند و عواملی چون اعتیاد، فقر، بیکاری و … گریبان گیر آنها می شود.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام