پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون (SSQ)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

حمایت اجتماعی

عبارتست از:” مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروه ها به فرد ارزانی می دارند.

معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون (SSQ)

این پرسشنامه در سال 1983 توسط ساراسون و همکارانش ساخته شده است.

پرسشنامه (SSQ) به سنجش میزان حمایت اجتماعی افراد در دو بعد زیر می پردازد:

  • شبکه اجتماعی (SSQN)
  • رضایت اجتماعی (SSQS)

این پرسشنامه دارای 26 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت شش درجه ای از بسیار خشنود تا بسیار ناخشنود می باشد.

پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

همچنین یک فایل مقاله نیز ضمیمه ی این پرسشنامه شده است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون (SSQ) چه کاربردی دارد؟

پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون (SSQ)، به سنجش میزان حمایت اجتماعی افراد در دو بعد می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری و تفسیر دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری و تفسیر نیز می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

آیا این پرسشنامه مقاله دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای یک فایل مقاله است.

حمایت اجتماعی به چه معناست؟

عبارتست از:” مراقبت ، محبت ، عزت ، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروهها به فرد ارزانی می دارند.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام