پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز (SVS)
 • توضیحات محصول
 • دیدگاه ها (0)
 • سوالات متداول

نظام ارزشی

نظام ارزش تشکیل دهنده پایه و اساس درک نگرش‌ ها و انگیزش افراد هستند که بر ادراک آنان اثر‌‌‌ می‌گذارند. ارزش‌ ها و نظام ارزش از یک سو از حوزه‌‌‌‌های دیگر فرهنگ و اجتماع تاثیر‌‌‌ می‌ پذیرند و از سوی دیگر بر کیفیت زندگی انسان‌ ها و چگونگی رفتار و مناسبات و روابط با دیگران، تاثیر‌‌‌ می‌ گذارند. به عبارت دیگر رفتار انسان‌ ها به طور مستقیم متاثر از نظام ارزش‌ ها و اصول اخلاقی است که به آن‌ها پایبند هستند.

معرفی پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز (SVS)

این پرسشنامه بین سال های 1992 تا 1994 توسط شوارتز ساخته شده است و به نقل از ماندگاری در سال 1392 می باشد.

پرسشنامه (SVS) به بررسی معیارهای ارزشی یک فرد در مولفه های زیر می پردازد:

 • ﺳﻨﺖ: (6-13-24-29-37-44)
 • ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ: (7-9-14-33-41)
 • اﻣﻨﯿﺖ: (3-5-15-16-32-50)
 • ﻗﺪرت: (2-8-17-19-40)
 • ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: (27-31-35-42-46)
 • برانگیختگی (انگیزش): (12-26-30)
 • ﻟﺬت ﻃﻠﺒﯽ: (20-49)
 • ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ: (4-11-22-34-45)
 • ﺟﻬﺎن ﮔﺮاﯾﯽ: (1-18-21-23-28-53-54-55)

این پرسشنامه دارای 57 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت هفت درجه ای از مخالف ارزش های من تا عالی می باشد.

همچنین پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز (SVS) چیست؟

با پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز می توانید به بررسی ارزش های مهم در زندگی و جامعه تان بپردازید.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

نظام ارزش چیست؟

نظام ارزش تشکیل دهنده پایه و اساس درک نگرش‌ ها و انگیزش افراد هستند که بر ادراک آنان اثر‌‌‌ می‌گذارند. ارزش‌ها و نظام ارزش از یک سو از حوزه‌‌‌‌های دیگر فرهنگ و اجتماع تاثیر‌‌‌ می‌ پذیرند و از سوی دیگر بر کیفیت زندگی انسان‌ها و چگونگی رفتار و مناسبات و روابط با دیگران، تاثیر‌‌‌ می‌ گذارند.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام