پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC)

نجواهای درونی ما می تواند تاثیر زیادی بر زندگی ما بگذارد، مثلا اگر خود را تشویق کنیم، قطعا شاد تر خواهیم بود و با انگیزه به کارهایمان ادامه می دهیم و اما اگر خود را سرزنش کنیم یا از خود انتقاد کنیم، برعکس اتفاقات بالا رخ خواهد داد. البته گاهی سرزنش درونی می تواند جهت ارتقای خود و آشنایی با عیب هایمان مفید باشد.

این پرسشنامه توسط تامپسون و زوروف در سال 2004 ساخته شده است.

خود انتقادی

پرسشنامه سطوح خود انتقادی، در دو سطح میزان خود انتقادی را در فرد می سنجد؛ که آن دو سطح عبارتند از:

  • خود انتقادی درونی شده (ISC): دیدگاه و نظر منفی نسبت به خود در برابر استانداردهای شخصی و درونی خود
  • خود انتقادی مقایسه ای (CSC): دیدگاه و نظر منفی نسبت به خود در برابر دیگران

پرسشنامه LOSC دارای 22 سوال است که جواب هر سوال به صورت طبف لیکرت هفت درجه ای می باشد.

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC) چیست؟

این پزسشنامه به سنجش میزان انتقاد از خود در دو مولفه می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاریدارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نجوه نمره گذاری می باشد.

خود انتقادی به چه معناست؟

خود انتقادی نوعی صدای درونی ماست که درصدد سرزنش ما برمی آید.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام