پرسشنامه درگیری تحصیلی شوفلی و بکر
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه درگیری تحصیلی شوفلی و بکر

این پرسشنامه توسط شوفلی و بکر در سال 2006 ساخته شده است و قصد ارزیابی درگیری تحصیلی در دانش آموزان را دارد.

پرسشنامه درگیری تحصیلی شوفلی و بکر دارای 9 سوال است و 3 مولفه را در این مورد می سنجد:

  • توانمندی، 3، 1، 8
  • تعهد، 6، 7، 5
  • جذب، 2، 4، 9

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای بوده (از هرگز تا همیشه) و دارای روایی و پایایی بالا می باشد. پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ بالای 70/0 گزارش شده است.

همچنین این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

هدف دانش آموز مشخص است؛ دانش آموزان با هدف درس خواندن و کسب موفقیت به تحصیل می پردازند. موارد بسیاری بر میزان تلاش و موفقیت دانش آموزان اثر گذار است. دانش آموزان باید دارای انگیزه های درونی و بیرونی برای درس خواندن و کسب موفقیت باشند. هرچه انگیزه ی دانش آموزان برای درس خواندن و کسب موفقیت بیشتر باشد، می توان گفت میزان موفقیت و دستیابی به هدف هم در آن ها بیشتر می شود. انگیزه ای که دانش آموزان دارند، بر میزان تلاش و کوششی که برای درس خواندن می کنند، در ارتباطی مستقیم می باشد. حال که صحبت از میزان تلاش و کوشش در دانش آموزان شد، بهتر است شما را با مفهوم و اصطلاحی در این مورد آشنا کنیم.

درگیری تحصیلی چیست؟

اصطلاح درگیری تحصیلی که در حوزه ی تحصیل و امر آموزش بسیار مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است، اصطلاحی پرکاربرد می باشد که به فرآیند تلاش در دانش آموزان اشاره دارد. در واقع درگیری تحصیلی به آن میزان تلاش که یک دانش آموز برای فعالیت های برنامه ریزی شده و هدفمند برای کسب موفقیت و دستیابی به اهداف تحصیلی اش می کند، اشاره دارد.

درگیری تحصیلی ابعاد و مولفه های مختلفی دارد و از جنبه های مختلف بررسی می شود. شاید بتوان درگیری تحصیلی را نوعی مهارت در دانش آموزان فرض کرد. مهارت هایی که موجب توانایی حل مشکلات و مسائل، یادگیری درست و برنامه ریزی های دقیق می شود. به نظر می رسد که درگیری تحصیلی فضایی را برای رشد و توسعه افراد فراهم می کند و موجب رشد دانش آموزان در فضای درسی و حتی خارج از حیطه ی تحصیلی و درسی می شود. این درگیری تحصیلی در دانش آموزان می تواند شامل درگیری های که در رفتار فرد دانش آموز مشخص است شود و یا درگیری های شناختی را شامل شود و یا دیگر موارد این چنینی.

اگر دانش آموزی در حال تحصیل در خانه دارید و یا خودتان دانش آموز هستید، مهم است که دارای اهداف و برنامه ریزی های دقیقی باشید و بهترین استفاده را از دوران تحصیلی خود داشته باشید. درگیری تحصیلی مثبت شما را در این امر یاری می دهد و بستری مناسب برای رشد و تحول در شما به وجود می  آورد.

در صورت تمایل به ارزیابی این مولفه می توانید از این پرسشنامه استفاده کنید و اطلاعاتی در مورد میزان درگیری تحصیلی در خود بدست بیاورید و در ادامه به تدوین یک برنامه درسی درست و دقیق برای کسب موفقیت بیشتر بپردازید.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه درگیری تحصیلی شوفلی و بکر چیست؟

این پرسشنامه به ارزیابی درگیری تحصیلی در دانش آموزان می پردازد.

این پرسشنامه چند سوال دارد؟

این پرسشنامه دارای 9 سوال است.

در این پرسشنامه چند مولفه از درگیری تحصیلی سنجیده می شود؟

3 مولفه مربوط با درگیری تحصیلی در این پرسشنامه ارزیابی می شود.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه نمره گذاری دارد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

این پرسشنامه در چه سالی و توسط چه کسانی ساخته شده است؟

این پرسشنامه در سال 2003 توسط شوفلی و بکر ساخته شده است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام