پرسشنامه خشم چندبعدی سیگل (MAI)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

خشم

خشم واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. هیجان‌ هایی که غالباً با خشم همراه هستند عبارتند از: عصبانیت، خشونت، خصومت، کینه‌توزی، غضب، تنفر، تحریک، حسادت، رنجش، غرض، تحقیر و ناراحتی.

معرفی پرسشنامه خشم چندبعدی سیگل (MAI)

این پرسشنامه در سال 1986 توسط سیگل و همکارانش ساخته شده است.

پرسشنامه خشم چندبعدی سیگل به سنجش خشم فرد در پنج مولفه زیر می پردازد:

  • خشم انگیختگی
  • موقعیت ­های خشم انگیز
  • نگرش خصمانه
  • خشم بیرونی
  • خشم درونی

این پرسشنامه دارای 30 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا نادرست تا کاملا درست می باشد.

همچنین پرسشنامه خشم (MAI) سیگل دارای روایی، اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه خشم چندبعدی سیگل (MAI) چیست؟

این پرسشنامه در پنج مولفه به سنجش خشم در افراد می پردازد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام