پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی یا (social support) را مکانیزمی از ارتباطات میان فردی تعریف می­شود که افراد را از تأثیرات تنیدگی منفی محافظت می‌ کند. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد اشاره دارد.

معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A)

این پرسشنامه در سال 1986 بر اساس تعریف کوب از حمایت اجتماعی توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت ساخته شد. همچنین این پرسشنامه به اسم های دیگری مانند حمایت اجتماعی واکس و حمایت اجتماعی فیلیپس نیز مشهور است.

پرسشنامه SS-A دارای 23 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس در سه بعد زیر میزان حمایت اجتماعی افراد را می سنجد:

  • حمایت خانواده
  • حمایت دوستان
  • حمایت دیگران

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A) چیست؟

این پرسشنامه در سه مولفه میزان حمایت اجتماعی افراد را مورد سنجش قرار می دهد.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

حمایت اجتماعی به چه معناست؟

حمایت اجتماعی یا (social support) را مکانیزمی از ارتباطات میان فردی تعریف می­شود که افراد را از تأثیرات تنیدگی منفی محافظت می‌ کند.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام