پرسشنامه تجربه همسر آزاری
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

همسر آزاری

به هرگونه آسیبی که از جانب همسر به شریک زندگی برسد، همسر آزاری می گویند.

معرفی پرسشنامه تجربه همسر آزاری

این پرسشنامه در سال 2003 توسط علیپور و همکارانش ساخته شده است.

پرسشنامه تجربه همسر آزاری به منظور سنجش تجربه همسر آزاری در مولفه های زیر استفاده می شود:

  • خشونت جسمی سبک
  • خشونت جسمی سنگین
  • خشونت عاطفی
  • خشونت کلامی
  • خشونت جسمی 

این پرسشنامه دارای سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.

همچنین پرسشنامه تجربه همسر آزاری دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه تجربه همسر آزاری چیست؟

این پرسشنامه میزان تجربه همسر آزاری را مورد سنجش قرار می دهد.

آیا این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی است؟

بله، این پرسشنامه دارای ثبات درونی و بیرونی است.

آیا این پرسشنامه نمره گذاری دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام