تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه افکار خودکشی (SSI)
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

خودکشی

همان طور که از واژه خودکشی پیداست یعنی کسی که قصد دارد خودش را بکشد.

البته فکر کردن در مورد خودکشی به این معنی نیست که شما واقعا می خواهید به زندگی خود خاتمه دهید بلکه این امر حاکی از آن است که شما می خواهید که وضع خودتان را تغییر و درد و رنج خودتان را پایان دهید.

انواع خودکشی

  • خودکشی ناموفق و نیمه کشی:  که فقط در حد خیال پردازی است و یا چیدن یک نقشه و یا نقش بازی کردن است.
  • خودکشی موفق: که واقعا فرد قصد دارد به هر طریقی که شده خودش را از بین ببرد.

افکار خودکشی

راه های مقابله با خودکشی

زمانی که این افکار سراغتان می آید بهتر است آن را با کسی در میان بگذارید، چرا که شما در سطح هیجانی بالا هستید و وقتی به کسی می گویید، او می تواند شما را آگاه سازد و سطح هیجانی شما را به تعادل برساند.

در مواقعی که واقعا قصدتان حتمی است و مدام به این مسئله فکر می کنید، آن را با یک درمانگر در میان بگذارید.

معرفی پرسشنامه افکار خودکشی ماخ (RISB)

این مقیاس در سال ۱۹۷۹ توسط بک و همکاران طراحی شد .

این پرسشنامه شامل 19 سوال است که هر سوال سه جواب دارد.

پرسشنامه افکار خودکشی مقیاسی است جهت سنجش افکار خودکشی در افراد

 

 

 
 

 

 

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

کارآیی پرسشنامه خودکشی ماخ (RISB) چیست؟

این پرسشنامه به بررسی میزان افکار خودکشی در افراد به ویژه افراد افسرده می پردازد.

آیا این پرسشنامه دارای نمره گذاری و تفسیر است؟

بله، پرسشنامه خودکشی ماخ دارای نمره گذاری و نحوه تفسیر است.

آیا پرسشنامه خودکشی ماخ (RISB) را می توان در هنجار ایرانی به کار برد؟

بله، این پرسشنامه در نمونه هنجار ایرانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام