پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

معرفی پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی

منظور از عملکرد آموزشی، کلیه فعالیت هایی است که معلم در راستای ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از خود بروز می دهد. عملکرد آموزشی را به معنای کارآیی یا بازده آموزشی نیز تعریف کرده اند. منظور از عملکرد آموزشی معلم تاثیر او در به وجود آوردن بعضی رفتارها در شاگرد است که به صورت هدف های تربیتی درآمده اند.

عملکرد آموزشی به فعاليت هايی گفته می شود كه با هدف آسان ساختن يادگيری از سوی معلم طرح ريزی ی شود و بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان می يابد. حال با پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی امکان اندازه گیری این مولفه میسر شده است.

این پرسشنامه در سال 1392 توسط زندی ساخته شده است.

پرسشنامه عملکرد آموزشی به سنجش نوع عملکرد آموزشی معلم در راستای ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد.

این پرسشنامه دارای 25 سوال است و جواب هر سوال به صورت عالی، مطلوب، قابل قبلو، رو به بهبود می باشد.

پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری نیز می باشد.

دانلود رایگان
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی چیست؟

برای سنجش نوع عملکرد آموزشی معلم در راستای ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی استفاده می شود

آیا پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی دارای روایی و اعتبار است؟

بله، این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار است.

آیا پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی دارای نمره گذاری می باشد؟

بله، این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد.

جواب سوالات پرسشنامه عملکرد آموزشی زندی به چه صورت است؟

جواب سوالات این پرسشنامه به صورت چهار گزینه ای می باشد.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام