پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان فضلی
  • توضیحات محصول
  • دیدگاه ها (0)
  • سوالات متداول

خودپنداره چیست؟

به ارزیابی کلى فرد از شخصیت خویش را «خودپنداره»یا «خودانگاره» مى گویند.

معرفی پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان فضلی

این پرسشنامه در سال 1373 توسط گشت بانو فضلی ساخته شده است که به سنجش خود پنداره دانش آموزان می پردازد.

پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان فضلی دارای 28 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از  کاملا درست است تا به هیچ وجه درست نیست، می باشد.

خودپنداره دانش آموزان

همچنین این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار و هنجاریابی است.

خرید و دانلود مستقیم
نظر خود را راجع به این فایل برای ما بنویسید.

شماره همراه و ایمیل شما به نمایش عمومی قرار نخواهد گرفت

پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان فضلی چیست؟

این پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان را بررسی و می سنجد.

آیا پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان فضلی هنجار یابی دارد؟

بله، این پرسشنامه دارای نرم و هنجار است.

خودپنداره چیست؟

ارزشیابى کلى فرد از شخصیت خویش را «خودپنداره» یا «خودانگاره» مى نامند.

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام