پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما، ابزاری است جهت سنجش میزان افسردگی که برای جامعه ی ایران تدوین شده است. این پرسشنامه را به همراه تفسیر آن می توانید از ایکشو دریافت نمایید.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه خودشناسی

پرسشنامه خودشناسی

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که تصویر ذهنی که از خود دارید با واقعیت شما مطابقت دارد یا خیر؟ پرسشنامه خودشناسی در ایکشو به سوال شما پاسخ خواهد داد.

توسط ایکشو
(3)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام