تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه رضایت مالی

پرسشنامه رضایت مالی

رضایت مالی یک امر نسبی بوده است و در افراد مختلف متفاوت گزارش می شود. پرسشنامه رضایت مالی به سنجش میزان رضایت مالی افراد پرداخته و نمره گذاری و اعتبار نیز دارد.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه رفاه مالی

پرسشنامه رفاه مالی

رفاه مالی به معنای تامین بودن از لحاظ مالی و داشتن امنیت مالی است. پرسشنامه رفاه مالی به سنجش میزان رفاه مالی افراد پرداخته و دارای نمره گذاری و اعتبار است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام