تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه خودباوری

پرسشنامه خودباوری

آیا دوست دارید بدانید که چقدر به خودتان باور و اطمینان دارید؟ اگر جواب شما بله است، ایکشو به شما دانلود پرسشنامه خودباوری را پیشنهاد می کند.

توسط ایکشو
(3)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام