تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی

آیا دوست دارید میزان هوش عاطفی خود را سنجیده و بفهمید که در سطح بهینه آن هستید یا خیر؟ برای جواب سوالتان پرسشنامه هوش عاطفی را از ایکشو دانلود نمایید.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه بررسی ارزش ها

پرسشنامه بررسی ارزش ها

پرسشنامه بررسی ارزش ها به این شش ارزش مهم در زندگی افراد (نظری، اقتصادی، زیبا گرا، اجتماعی، سیاسی و مذهبی) می پردازد. فایل کامل آن در ایکشو قابل دریافت می باشد.

توسط ایکشو
(3)
پرسشنامه شخصیت سنخ الف

پرسشنامه شخصیت سنخ الف

آیا دوست دارید بدانید که شما جزو گروه شخصیت سنخ الف هستید یا ب؟ فشار روانی زیادی روی شما هست یا خیر؟ فایل کامل پرسشنامه شخصیت سنخ الف را از ایکشو دانلود نمایید.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام