تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما، ابزاری است جهت سنجش میزان افسردگی که برای جامعه ی ایران تدوین شده است. این پرسشنامه را به همراه تفسیر آن می توانید از ایکشو دریافت نمایید.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام