تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه خودشناسی

پرسشنامه خودشناسی

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که تصویر ذهنی که از خود دارید با واقعیت شما مطابقت دارد یا خیر؟ پرسشنامه خودشناسی در ایکشو به سوال شما پاسخ خواهد داد.

توسط ایکشو
(3)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام