تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

اگر دوست دارید بدانید که آیا از جایگاه شغلیتان راضی هستید یا خیر و آیا استعداد شغلی که در آن هستید را دارید یا خیر، پرسشنامه رضایت شغلی را از ایکشو دانلود کنید.

توسط ایکشو
(2)
پرسشنامه خوشکامی (SHPS)

پرسشنامه خوشکامی (SHPS)

پرسشنامه خوشکامی SHPS یک مقیاس است جهت اندازه گیری میزان توانایی یا عدم توانایی لذت بردن. این پرسشنامه به همراه نمره گذاری کامل آن در ایکشو موجود می باشد.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام