تست طرحواره های یانگ + تفسیر پیشرفته
پرسشنامه قدرت رهبری

پرسشنامه قدرت رهبری

این پرسشنامه به شما خواهد گفت که آیا شما فردی با قدرت هستید و می توانید دیگران را تحت نفوظ خود درآورده و هدایت کنید. پرسشنامه رهبری در ایکشو قابل دریافت است.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه محبوبیت

پرسشنامه محبوبیت

با استفاده از پرسشنامه محبوبیت، می توانید میزان محبوبیت خود را در میان مردم و دوستان بسنجید. فایل مامل این پرسشنامه در ایکشو به صورت رایگان قابل دانلود است.

توسط ایکشو
(3)
پرسشنامه استرس

پرسشنامه استرس

اگر به دنبال آگاهی از وجود یا عدم وجود استرس در خود هستید و می خواهید بدانید نسبت به چه چیزهایی استرس می گیرید، فایل پرسشنامه استرس را از ایکشو دانلود نمایید.

توسط ایکشو
(3)
پرسشنامه کنترل خشم (AI)

پرسشنامه کنترل خشم (AI)

آیا دوست دارید بدانید که فردی بسیار خشمگین هستید یا خیر؟ و حتی آیا قدرت کنترل خشمتان را دارید یا خیر؟ با دانلود پرسشنامه کنترل خشم از ایکشو به جواب خواهید رسید.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه ترس (FCL)

پرسشنامه ترس (FCL)

با دانلود فایل کامل پرسشنامه ترس (FCL) از ایکشو قادر خواهید بود که بدانید از چه اشیا، فعالیت ها و موقعیت هایی ترس دارید. آن ها را شناخته و کاهش دهید.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه شکیبایی

پرسشنامه شکیبایی

آیا دوست دارید بدانید که فرد صبوری هستید یا فردی هستید که در مواقع سخت بردباری میکنید یا خیر؟ با دانلود پرسشنامه شکیبایی از ایکشو، جواب سوال هایتان را می گیرید.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه نیازهای GNI

پرسشنامه نیازهای GNI

اگر به دنبال آن هستید تا نیازهای یک دانش آموز را بدانید ما پرسشنامه نیازهای GNI را به شما پیشنهاد می کنیم که فایل کامل آن را می توانید از ایکشو دانلود نمایید.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه ریسک

پرسشنامه ریسک

با دریافت این پرسشنامه خواهید دانست که آیا فردی ریسک پذیر هستید یا خیر. فایل کامل این پرسشنامه به همراه نمره گذاری و نحوه تفسیر در ایکشو قابل دریافت است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام