پرسشنامه تحریک پذیری

پرسشنامه تحریک پذیری

پرسشنامه تحریک پذیری به بررسی میزان تحریک پذیری افراد پرداخته و از خلق و خوی EAS خاص بزرگسالان (باس و پلومین) اقتباس شده است. این پرسشنامه دارای نمره گذاری است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام