نمونه قرارداد اقاله

نمونه قرارداد اقاله

قرارداد اقاله در اصطلاح، به عقدی گفته می‌ شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام