نمونه قرارداد طبخ غذا

نمونه قرارداد طبخ غذا

نمونه قرارداد طبخ غذا، ویژه کسانی است که می خواهند برای پرسنل شرکت یا سازمان خود غذایی سفارش دهند یا کترینگ هایی که می خواهند با سازمان ها قرارداد ببندند.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام