پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

اگر دوست دارید بدانید که آیا از جایگاه شغلیتان راضی هستید یا خیر و آیا استعداد شغلی که در آن هستید را دارید یا خیر، پرسشنامه رضایت شغلی را از ایکشو دانلود کنید.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه قدرت رهبری

پرسشنامه قدرت رهبری

این پرسشنامه به شما خواهد گفت که آیا شما فردی با قدرت هستید و می توانید دیگران را تحت نفوظ خود درآورده و هدایت کنید. پرسشنامه رهبری در ایکشو قابل دریافت است.

توسط ایکشو
(1)
پرسشنامه محبوبیت

پرسشنامه محبوبیت

با استفاده از پرسشنامه محبوبیت، می توانید میزان محبوبیت خود را در میان مردم و دوستان بسنجید. فایل مامل این پرسشنامه در ایکشو به صورت رایگان قابل دانلود است.

توسط ایکشو
(1)
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در تلگرام